Taryhymyz - Siçuan çin bazasy halkara söwda ş.
  • Kompaniýanyň döredilmegi

  • Kompaniýa import we eksport işine başlady

  • Uly göwrümli lukmançylyk enjamlaryny import etmegi tamamlady

  • Lukmançylyk düşekleriniň eksport gymmaty çalt ýokarlandy

  • Gümrük synpy kärhana hökmünde ykrar edildi

  • 5 Funksional elektrik lukmançylyk düşegi dizaýny tamamlady we üstünlikli synagdan geçirildi

  • COVID-19 Italiýanyň hökümetine goldaw

  • Täze täç epidemiýasyna garşy göreşiň, synag reagentlerini we şepagat uýalaryny Horwatiýa eksport etmegi tamamlaň

  • Biz ýolda