Biz hakda - Siçuan çin bazasy halkara söwda ş.
E5901-one-side-down-(1)
application-scenarios-electric-bed

Biz hakda

“Sichuan Chinabase International Trade Co., Ltd.” Hytaýyň günorta-günbataryndaky möhüm söwda porty bolan Çengduda ýerleşýär.Kompaniýany esaslandyryjy Zhangan Zhe, 2008-nji ýylda Siçuan welaýatynyň Aba Tibet welaýatynyň Wençuan etrabynda we Çiang awtonom prefekturasynda 8.0 ball ululykda ýer titremesini başdan geçirdi.Thehli maýyp watandaşlarym bilen ýüzbe-ýüz bolanymda, gaty gynandym we adamlara iň amatly lukmançylyk çözgütleri hödürläp, sagdyn we bagtly durmuşda ýaşamagy umyt edip, bir kompaniýa döretmek kararyna geldim.

2 ýyllap oýlanyşykly meýilleşdirişden we taýýarlykdan soň bu kompaniýa 2011-nji ýylda döredildi. Kompaniýa hassahanalara iň oňat düşekleri, mebelleri we hassahanalary bejermekde iň ösen hassahana krowatlaryny, şepagat uýalaryny we hassahana bejergisini öwrenmäge we ösdürmäge borçlanýar. çözgütleri.

2012-nji ýylda kompaniýa milli “Bir guşak we bir ýol” görkezmelerine jogap bermekde öňdeligi eýeledi, “çykmak we getirmek” syýasatyna eýerdi, “bazaryň globallaşmagy, söwda ýöriteleşdirilmegi” ösüş strategiýasyny işjeň durmuşa geçirdi. import we eksport biznesi we gowy abraý bilen içerki we daşary ýurt telekeçiligini gazandy.Müşderileriň öwgüsi we ynamy bilen kompaniýa elmydama "bitewilik, hünär ussatlygy, hyzmat, netijelilik we ýeňiş gazanmak" işewürlik pelsepesine eýerýär we umumy ösüş üçin dünýädäki müşderiler bilen hyzmatdaşlyk edýär.

Biziň gaýratly umydymyz: has gowy geljegi döretmek üçin siz we men birleşeris!

Logotipiň manysy:

Dünýädäki adamlar üçin iň amatly lukmançylyk çözgütleri bilen üpjün etmek we sagdyn durmuşda ýaşamak

logo

Gök aňladýar:

Iň oňat lukmançylyk çözgüdi Greenaşyl: saglygy güýçlendiriň